09 4257 8710 Tatec-SOS LVI- ja sähköpäivystys / Uusimaa

Toimitilamuutokset

Toimitilat ovat yksi tärkeimmistä työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä; uudet vuokralaiset haluavatkin poikkeuksetta teettää tiloihin muutoksia, jotka auttavat heitä tehostamaan toimintaansa.

Joskus tilan käyttötarkoitus muuttuu uusien vuokralaisten myötä, joskus taas vierekkäisistä toimitiloista halutaan yksi laajempi kokonaisuus. Paljon tulee eteen myös tilanteita, jolloin yritys, koulu, terveyskeskus tai muu vastaava kokonaisuus joutuu muuttamaan joksikin aikaa pois vakituisista tiloistaan esimerkiksi remontin vuoksi. Silloin väistötilat on saatava palvelemaan väliaikaista käyttötarkoitustaan mahdollisimman hyvin, joskus nopeallakin aikataululla. Tatec huolehtii kaikista tarvittavista kiinteistötekniikan toimenpiteistä, edistäen näin vuokralaisten tyytyväisyyttä ja vähentäen vaihtuvuutta.